Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.12.2014 - oboznámenie verejnosti

Späť