Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 2014-04-02 12:11:06

Späť