Prerušenie distribúcie el. energie - 25.04.2016 - V PONDELOK

Späť
Prerušenie distribúcie el. energie - ul. J. Palu a ul. Železničná