Predĺženie lehoty na rozhodnutie - upovedomenie

Späť
Predĺženie lehoty na doplnenie dokladov a lehotu prerušenia konania o DPS zo dňa 12.1.2015.