Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS - upovedomenie - M. Suchánková, V. Suchánek

Späť