Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o dodatočnom povolení stavby - upovedomenie - P. Rafaj a manž.

Späť
Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o dodatočnom povolení stavby - upovedomenie - P. Rafaj a manž.