Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Späť