POZVÁNKA na prerokovanie obdržaných písomných pripomienok k NÁVRHU Územného plánu mesta Nemšová

Späť
Na predmetnom rokovaní bude zabezpečená účasť spracovateľa ÚP, spracovateľa Centrálnej mestskej zóny Nemšová a spracovateľa Dopravno-urbanistickej štúdie dopravy v meste Nemšová.