OZNÁMENIE - začatie územného konania "Parkovisko MK Sklárska" - oprava chyby v oznámení

Späť