Oznámenie - Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania "CYKLOTRASA NEMŠOVÁ - LOKALITA ŠIDLIKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU"

Späť