Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania-TVK

Späť
Návrh na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochrannom pásme 2. stupňa - vnútorná časť vodárenského zdroja.