OZNÁMENIE o začatí územného konania - Slovanet, a.s.

Späť
Navrhovateľ Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 954 612 v zastúpení NadNet Services, s. r. o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 811 195 zastúpený Sloboda Csaba, Trávnik 150, 946 18 Trávnik požiadal dňa 20.10.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,Optické pripojenie Vetropack Nemšová, s. r. o.“.