OZNÁMENIE o začatí územného konania - Slovak Telekom a. s.

Späť
Navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava v zastúpení Profi – NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín zastúpená Ing. Martinom Štiffelom požiadal dňa 03.04.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,INS_FTTC_TN_Ľuborča-Nemšová“.