Oznámenie o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s. - Nemšová 3

Späť