OZNÁMENIE o začatí územného konania - Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 - Nemšová

Späť
OZNÁMENIE o začatí územného konania - Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 - Nemšová