OZNÁMENIE o začatí územného konania - Ing. Radoslav Krchnávek - prístup na pozemok

Späť
Navrhovateľ Ing. Radoslav Krchnávek požiadal dňa 12.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“.