OZNÁMENIE o začatí územného konania - Dominik Štefánek a manž.

Späť
Navrhovatelia Dominik Štefánek a manž. Kristína požiadali dňa 30.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,RODINNÝ DOM“.