OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania-Západoslovenská distribučná, a.s. - TN_Nemšová, Tr. Závada

Späť