OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania- Viera Fehérová

Späť