OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania-A.Merková

Späť
Stavebník Anna Merková požiadal dňa 13.01.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby:,,PRESTAVBA HOSPODÁRSKYCH PRIESTOROV“.