Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. - prekládka VNV-22kV do zeme

Späť