OZNÁMENIE o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska

Späť