Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Mgr. Anna Polomová

Späť
Stavebníčka: Mgr. Anna Polomová v zastúpení Mgr. Milošom Viskupičom, podala na Mestský úrad Nemšová dňa 05.05.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,, Rodinný dom a garáž“.