OZNÁMENIE o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a nariadenie ústneho konania-Ing. Pavol Bublavý

Späť
Stavebníci Ing. Pavol Bublavý a manž. Janapožiadali dňa 01.02.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:,,PREVÁDZKOVÁ BUDOVA STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka NEMŠOVÁ“.