OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - prístupový chodník LIDL LC Nemšová - časť SO 01 Komunikácia pre peších

Späť