Oznámenie o začatí stavebného konania - Patrik Chudo

Späť
Stavebník Patrik Chudo zastúpený spoločnosťou Ekonomické stavby s.r.o., IČO: 36 54 44 93 so sídlom Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre v zastúpení Ing. Jankou Mihalikovou, Krušovská 1831/9, 955 01 Topoľčany požiadal dňa 19.05.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu,,RODINNÝ DOM“.