OZNÁMENIE o začatí stavebného konania ohlásenia drobnej stavby a nariadenie ústneho konania - Vladimír Švitel

Späť
Ohlasovateľ Vladimír Švitel ohlásil dňa 28.10.2015 Mestu Nemšová drobnú stavbu:,,oplotenie“.