Oznámenie o začatí stavebného konania o zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - 1. SC - SPP distribúcia, a.s.

Späť