OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o DPS - L. Behanec

Späť
Stavebníci Ladislav Behanec, a manželka Júlia Behancová požiadali dňa 10.05.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU“.