OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a nariadenie ústneho konania - Martin Holeček

Späť