OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od územného konania-Dalibor Janega - rodinný dom

Späť