OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-H. Červeňanová

Späť