OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - Mgr. Michal Orechovský

Späť
Stavebník Mgr. Michal Orechovský požiadal dňa 29.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: ,,GARÁŽ S PRÍSTREŠKOM“.