OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - Iveta Hamáčková

Späť
Stavebníčka Iveta Hamáčková požiadala dňa 12.04.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončených stavieb súpisné číslo 2157 a 2158:,,PRESTREŠENIE GARÁŽE“ a ,, PRESTREŠENIE HOSPODÁRSKEJ BUDOVY.