OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Rodinný dom - Martin Červený

Späť
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania na stavbu rodinného domu a inžinierskych sietí.