OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Ing. Marta Ďurechová

Späť
Oznámenie o začatí stavebného konania a upostenie od ústneho konania pre stavebníčku Ing. Martu Ďurechovú pre stavbu rodinného domu v k. ú. Ľuborča.