OZNÁMENIE o začatí stavebného a územného konania - Viliam Juzek - rodinný dom

Späť
Stavebník Viliam Juzek, požiadal dňa 03.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:,,RODINNÝ DOM“.