OZNÁMENIE o začatí SK o DPS - altánok s krbom a dreváreň

Späť
Stavebník Roman Blažej požiadal dňa 01.06.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“.