OZNÁMENIE o začatí SK o DPS a upustenie od ÚK - Ján Bračík - rekreačná chata

Späť
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: Rekreačná chata stavebníka Jána Bračíka