Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby - projekt RD - Juraj Belko a manž.

Späť