Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - Ľubomír Fehér

Späť