Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - Adriana Vilášková a Miloš Machara - prístavba a prestavba RD

Späť