OZNÁMENIE o začatí konania o zmene stavby - rodinný dom - M.Schvandtnerová

Späť
Stavebníčka Monika Schvandtnerová rodená Schvandtnerová, Ul. Závadská č. 813/134, 914 41 Nemšová požiadala dňa 27.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením, pozostávajúcu zo zmeny termínu na dokončenie stavby:,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“.