OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Miroslav Milo - Rodinný dom

Späť
OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Miroslav Milo - Rodinný dom