Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením

Späť