OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho konania - ROPSPOL

Späť
Vlastník ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 306 886 požiadal dňa 01.02.2016 Mesto Nemšová o povolenie odstránenia stavby ,,Bunková zostava MONA“.