OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ÚK-Tomáš Skaličan

Späť