Oznámenie o začatí konania o DPS - rodinný dom - P. Rafaj a manž.

Späť