OZNÁMENIE o začatí konania o DPS - Mgr. Anna Polomová

Späť
Stavebníčka: Mgr. Anna Polomová podala na Mestský úrad Nemšová dňa 06.07.2017 žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,, Rodinný dom a garáž“.