OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby - DASKO, s.r.o.

Späť
Stavebník DASKO s.r.o., Ul. Zábavská 48/9, 914 42 Horné Srnie, IČO: 36 327 891 požiadal dňa 28.11.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu stavby.